Menu

Cập nhật địa điểm bảo vệ môn IT4421 & IT4424

Được đăng vào ngày 28 tháng 12 năm 2018
 
Thông tin cụ thể ở đây: <Phân công hội đồng IT4421&IT4424>

Thời gian: Từ 7h30 ngày 17 tháng 1 năm 2019 cho tất cả 3 hội đồng.
Địa điểm:
STT Danh sách hội đồng Nhóm  Thời gian & Địa điểm
  HĐ1

TS. Nguyễn Nhật Quang
TS. Đào Thành Chung
PGS. Phạm Văn Hải
PGS. Lê Thanh Hương
TS. Nguyễn Bình Minh
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11

Từ 7h30 ngày 17/1/2019

 tại D5_403

HĐ2

TS. Vũ Tuyết Trinh
TS. Nguyễn Kiêm Hiếu
TS. Nguyễn Thị Oanh
TS. Trần Việt Trung
TS. Thân Quang Khoát

 

5, 6, 7, 9, 12, 13, 16

Từ 7h30 ngày 17/1/2019

tại D5_404

HĐ3

TS. Nguyễn Hữu Đức
ThS. Ngô Văn Linh
PGS. Trần Đình Khang
TS. Nguyễn Bá Ngọc
TS. Đỗ Bá Lâm

 

14, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Từ 7h30 ngày 17/1/2019

tại D5_406

 

 

Liên kết website