Menu

Buổi báo cáo kết quả 6 tháng của các NCS BM HTTT vào ngày 30/05/2016

Được đăng vào ngày 25 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

                                                          

 Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức Xemina báo cáo kết quả 6 tháng cho các NCS của Bộ môn vào 14h thứ hai, ngày 30/5/2016 tại P.603 nhà B1.

 

       1. Suy diễn tự động trong logic ngôn ngữ

         NCS: Nguyễn Minh Tâm 

        GVHD: PGS.Trần Đình Khang và TS.Trần Đức Khánh

       2. Mô hình chợ ứng dung đa đám mây

         NCS: Huỳnh Hoàng Long

        GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đức

3. Tối ưu không lồi theo cách nhìn phân tích dữ liệu

        NCS: Bùi Thị Thanh Xuân

        GVHD: PGS.Nguyễn Kim Anh

Đơn vị phối hợp