Menu

Buổi báo cáo kết quả 6 tháng của các NCS BM HTTT vào ngày 22/12/2016

Được đăng vào ngày 15 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

 

 Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức Xemina báo cáo kết quả 6 tháng cho các NCS của Bộ môn vào 14h thứ năm, ngày 22/12/2016 tại P.603 nhà B1.

 

  1.   A composable application model for cloud marketplace

* NCS: Huỳnh Hoàng Long

* GVHD: TS.Nguyễn Hữu Đức & PGS.Lê Trọng Vĩnh

  2.   Nghiên cứu tối ưu không lồi theo cách nhìn của phân tích dữ liệu

* NCS: Bùi Thị Thanh Xuân

* GVHD: TS.Thân Quang Khoát & PGS.Nguyễn Kim Anh

  3.  Survey on community-based question answering

* NCS: Hà Thị Thanh 

* GVHD: PGS.Nguyễn Kim Anh và TS.Nguyễn Kiêm Hiếu

 

 

Đơn vị phối hợp