Menu

Buổi báo cáo các kết quả nghiên cứu của NCS Phạm Ngọc Hưng vào ngày 14/11/2016

Được đăng vào ngày 09 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

 

Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức Xemina - Báo cáo các kết quả nghiên cứu của NCS Phạm Ngọc Hưng về 

                            "Nhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của

                                                     tiếng Việt theo phương thức phát âm"

Người hướng dẫn khoa học:
         1. PGS.TS. Trịnh Văn Loan
         2. TS. Nguyễn Hồng Quang


Thời gian: 14h30 thứ hai ngày 14/11/2016
Địa điểm: Phòng 803, tòa nhà B1, Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Đơn vị phối hợp