Menu

Xemina báo cáo kết quả 6 tháng cuối năm cho các NCS của Bộ môn vào 14h thứ ba, ngày 26/12/2017

Được đăng vào ngày 20 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO                      

 Bộ môn Hệ thống thông tin tổ chức Xemina báo cáo kết quả 6 tháng cuối năm cho các NCS của Bộ môn vào 14h thứ ba, ngày 26/12/2017 tại P.603 nhà B1.

 1. Phát triển mô hình ứng dung kết hợp trong chợ ứng dung đám mây

o   NCS: Huỳnh Hoàng Long

o   GVHD: TS. Nguyễn Hữu Đức & PGS. Lê Trọng Vĩnh

      2.Tóm tắt các câu trả lời trong hệ hỏi đáp tự động

         o   NCS: Hà Thị Thanh 

o   GVHD: PGS. Nguyễn Kim Anh và TS.Nguyễn Kiêm Hiếu

        3. Nghiên cứu tối ưu không lồi từ cách nhìn của phân tích dữ liệu

o   GVHD: TS. Thân Quang Khoát

Liên kết website