Yourway.vn: hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu việc làm trực tuyến
Nhóm tác giả: TS.Trần Việt Trung

Yourway.vn: hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu việc làm trực tuyến

Cho tới hiện nay, thị trường lao động Việt Nam luôn phát triển thiếu cân đối. Theo báo cáo phân tích Quý I năm 2018 của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội [12], thị trường lao động Việt Nam có những vấn đề như sau:

  • Năng xuất lao động trung bình rất thấp, chỉ bẳng 1/18 so với Singapore.
  • Tỉ lệ thất nghiệp ở người lao động trẻ cao ở mức ~7%, trong đó 60% người lao động trẻ không có kỹ năng, tham gia các ngành nghề phi chính thức.
  • Gần ½ lực lượng lao động trẻ tham gia thị trường lao động là làm trái ngành, trái nghề được đào tạo. Trong số này 33% người lao động làm việc dưới năng lực được đào tạo.
  • Chỉ 55.6% sinh viên tốt nghiệp hệ Đại Học, Cao Đẳng có thể tìm được việc làm.

Thị trường đang thiếu là lời giải cho bài toán về dữ liệu thị trường lao động. Các báo cáo khảo sát hàng quý được thực hiện theo phương pháp truyền thống ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như: thiếu tính cập nhật, thiếu tính chi tiết, độ bao phủ thấp, và chi phí cao do huy động sức người. Hơn nữa, trong ngữ cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch chuyển đổi số, phân tích dữ liệu cho thị trường lao động sao cho khách quan, chi tiết, chính xác, và kịp thời càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Gần đây, các nguồn dữ liệu số liên quan đến thị trường lao động Việt Nam không ngừng tăng lên. Từ chỗ chỉ có một vài các website tuyển dụng phục vụ thị trường công nghệ cao như CNTT thì nay số lượng các website không ngừng tăng, phục vụ đa dạng ngành nghề khác nhau trong xã hội chẳng hạn như các cổng thông tin việc làm quốc gia vieclamvietnam.gov.vn, các cổng thông tin việc làm của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội tỉnh thành và các website tuyển dụng trực tuyến: vietnamworks.com, careerbuilder.vn, vieclam.24h.com.vn.  Nguồn dữ liệu này mang nhiều thông tin về mối quan hệ cung, cầu nhưng chưa được khai thác và phân tích ở quy mô quốc gia do những thách thức về công nghệ khai thác dữ liệu lớn.

Từ những thách thức và cơ hội trên, yourway.vn phát triển hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu việc làm trực tuyến (Labor Market Intelligence Platform – LMIP) cho thị trường lao động Việt Nam.

Yourway.vn liên tục thu thập các thông tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên từ các nguồn công khai trên Internet, từ đó bóc tách, chuẩn hóa, để phân tích và cung cấp các dịch vụ sau:

  • Market insight: cung cấp các khung nhìn trực quan về các thông tin tổng hợp thống kê của thị trường lao động trong qua khứ, hiện tại và dự đoán trong tương lai. Market insight hướng tới bức tranh toàn cảnh và chi tiết nhất về thị trường lao động Việt Nam.
  • Company 360: cung cấp thông tin phân tích chuyên biệt xây dựng từ lịch sử tuyển dụng cho từng công ty như lĩnh vực, khu vực hoạt động, tính chất công việc, chế độ đãi ngộ, tiềm năng phát triển. Company 360 cho phép các ứng viên nhanh chóng hiểu sơ bộ về công ty mà họ đang có dự định ứng tuyển.
  • Job 360: cung cấp thông tin phân tích chuyên sâu cho từng vị trí công việc như mức lương, các kỹ năng yêu cầu, mối quan hệ với các vị trí công việc khác và dự đoán nhu cầu trong tương lai.
  • Career insight: cung cấp thông tin hướng nghiệp như gợi ý công việc phù hợp, gợi ý các kỹ năng cần thiết, đánh giá mức độ cạnh tranh của ứng viên.

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

Truy cập website để tìm hiểu thêm: http://www.yourway.vn/