V-Chain: Nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain
Nhóm tác giả: TS.Đỗ Bá Lâm

Blockchain (chuỗi khối) được tổ chức Gartner (link) đánh giá là một trong mười công nghệ chiến lược cho năm 2020, cho phép số hóa và làm thay đổi căn bản phương thức vận hành của các doanh nghiệp, tổ chức, và quốc gia trên thế giới. Mặc dù tiềm năng ứng dụng công nghệ chuỗi khối vào các lĩnh vực trong cuộc sống là rất lớn, tuy nhiên các giải pháp, dự án liên quan đến công nghệ này tại Việt Nam nhìn chung vẫn rất nhỏ lẻ, và phụ thuộc vào một vài công nghệ chuỗi khối có sẵn (như Ethereum, EOSIO). Bên cạnh đó, các nhà lập trình phải tốn rất nhiều công sức để tìm hiểu công nghệ, và phát triển ứng dụng do thiếu các công cụ hỗ trợ. Thách thức ở trên đòi hỏi một quy trình nghiên cứu bài bản, từng bước nhằm đánh giá và xây dựng được một nền tảng hỗ trợ phát triển các ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ chuỗi khối.

Dự án “V-Chain: Nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain”, được tài trợ bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo (VINIF) trong hai năm 2019-2021, là một giải pháp để giải quyết thách thức đã nêu. Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một nền tảng hỗ trợ các nhà quản lý và lập trình phát triển các ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ chuỗi khối với tên gọi V-Chain. Nền tảng này giúp tăng khả năng áp dụng công nghệ chuỗi khối vào đời sống, đảm bảo tính minh bạch, bất biến của dữ liệu sinh ra trong quá trình vận hành của các ứng dụng CNTT. Từ đó tăng tính tin cậy và giảm thiểu các nguy cơ giả mạo dữ liệu hàng ngày. Trong quá trình phát triển nền tảng V-Chain, nhiều bài toán nghiên cứu được đặt ra và giải quyết như: định danh, mô hình hóa dữ liệu, mô hình đồng thuận, tính riêng tư của dữ liệu, v.v…

Các kết quả thực hiện trong Dự án này đã nhận được một số đánh giá tích cực từ các tổ chức và xã hội. Nền tảng V-Chain đã nhận được giải Khuyến khích cuộc thi Nhân tài Đất Việt năm 2019. Giải pháp phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung sử dụng chuỗi khối Hyperledger Fabric đã nhận được giải Nhì cuộc thi SOICT-IBM Hackathon 2020, v.v. Thông tin về sản phẩm có tại: https://v-chain.vn.