Phân đoạn các thành phần trong văn bản: Ứng dụng vào hệ thống hỗ trợ đọc bảng điểm tự động
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Trường đại học Bách Khoa
Cấp độ đề tài: Cấp trường
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thị Oanh
Người tham gia:
Mô tả