NLI4DB – Giao diện ngôn ngữ tự nhiên truy vấn CSDL và tự động sinh báo cáo
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Đại học VLIR – HUT
Cấp độ đề tài: Hợp tác quốc tế
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Lê Thanh Hương
Người tham gia:
Mô tả