2019 - 2020
STT Đề tài Tình trạng Cơ quan giao ĐT Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Các phương pháp suy diễn cho phân tích ngữ nghĩa ẩn trong dữ liệu lớn Đã nghiệm thu TS.Thân Quang Khoát Nguyễn Thị Kim Anh Ngô Văn Linh Ngô Hồng Phương Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung
Chi tiết
2 Inferring the latent structures in big heterogeneous data Đã nghiệm thu AFOSR TS.Thân Quang Khoát Ngô Văn Linh Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung
Chi tiết
3 Chú thích ngữ nghĩa cho dữ liệu ảnh và văn bản dựa trên mô hình xác suất. Đã nghiệm thu Trường Đại học Bách Khoa ThS.Ngô Văn Linh
Chi tiết
4 Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật xây dựng máy tìm kiếm theo lĩnh vực chuyên sâu Đã nghiệm thu PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Anh Lê Thanh Hương Vũ Tuyết Trinh Nguyễn Thị Oanh
Chi tiết
5 Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin Đã nghiệm thu Nhà nước PGS.TS.Trần Đình Khang Trần Đức Khánh Lê Thanh Hương
Chi tiết
6 Nghiên cứu một số phương pháp tóm tắt văn bản tự động trên máy tính áp dụng cho tiếng Việt Đã nghiệm thu Bộ giáo dục và đào tạo PGS.TS. Lê Thanh Hương
Chi tiết
7 Xếp hạng kết quả truy vấn trong môi trường phân tán Đã nghiệm thu Trường Đại học Bách Khoa TS.Vũ Tuyết Trinh
Chi tiết
8 Xây dựng hệ thống thu thập và trích rút thông tin từ Internet Đã nghiệm thu Bộ giáo dục và đào tạo PGS.TS. Lê Thanh Hương
Chi tiết
9 NLI4DB – Giao diện ngôn ngữ tự nhiên truy vấn CSDL và tự động sinh báo cáo Đã nghiệm thu Đại học VLIR – HUT PGS.TS.Lê Thanh Hương
Chi tiết
10 Trí tuệ tính toán, Các hệ thống thích nghi, tiến hoá và dựa trên tri thức Đã nghiệm thu Nhà nước TS.Nguyễn Nhật Quang
Chi tiết
11 Xây dựng và triển khai hệ quản trị nội dung Website mở dành cho giảng viên Đã nghiệm thu Trường Đại học Bách Khoa ThS.Nguyễn Hồng Phương
Chi tiết
12 Các tiêu chuẩn thiết kế Website hỗ trợ người khiếm thị Việt Nam, áp dụng vào Website người khiếm thị Đã nghiệm thu Trường Đại học Bách Khoa ThS.Ngô Tuấn Phong
Chi tiết
13 Cải thiện kết quả tìm kiếm dựa trên thông tin người dùng: kỹ thuật tìm kiếm và ứng dụng Đã nghiệm thu Bộ giáo dục TS.Vũ Tuyết Trinh
Chi tiết
14 Phân đoạn các thành phần trong văn bản: Ứng dụng vào hệ thống hỗ trợ đọc bảng điểm tự động Đã nghiệm thu Trường đại học Bách Khoa TS.Nguyễn Thị Oanh
Chi tiết
15 Hệ thống lưu trữ và kiểm soát tài liệu ứng dụng trong quản trị tri thức về khoa học công nghệ Đã nghiệm thu Thành phố Hà nội PGS.TS.Trần Đình Khang Vũ Tuyết Trinh Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Đỗ Đức Thành Hoàng Minh Thức Tạ Tuấn Anh
Chi tiết
16 Nghiên cứu và ứng dụng logic mô tả trong biểu diễn và xử lý thông tin Đã nghiệm thu NCCB Cấp nhà nước PGS.TS.Trần Đình Khang Nguyễn Thị Kim Anh
Chi tiết
17 Một số vấn đề về logic mô tả và ứng dụng Đã nghiệm thu NCCB Cấp nhà nước PGS.TS Trần Đình Khang Nguyễn Thanh Thủy
Chi tiết
18 Neural Language Model for Vietnamese Texteses Đã nghiệm thu Samsung Vietnam Mobile R&D Center TS.Nguyễn Kiêm Hiếu TS. Trần Việt Trung PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh PGS.TS Lê Thanh Hương
Chi tiết