Liên hệ

Thông tin liên hệ
P.603/604 nhà B1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
(+84-24) 38696124
is@soict.hust.edu.vn