Các hình thức hợp tác

Bài giảng mời
Bộ môn Hệ thống thông tin lựa chọn mời các chuyên gia từ phía doanh nghiệp tới giảng bài trong các lớp học chuyên ngành.

Đồng hướng dẫn
Đồng hướng dẫn sinh viên đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp dựa trên các chủ đề, hoặc bài toán mà doanh nghiệp đưa ra.

Tổ chức Hackathon/Ideathon
Đồng tổ chức các cuộc thi cho sinh viên với chủ đề liên quan tới công nghệ nhằm nâng cao kĩ năng nghề nghiệp.

Nghiên cứu ứng dụng
Hợp tác trong nghiên cứu giải quyết các bài toán của doanh nghiệp

Đánh giá đồ án
Đồng hành cùng bộ môn trong đánh giá các đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp của sinh viên

Các hình thức hợp tác khác
Đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan tới chuyên môn nâng với tôn chỉ cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.
Doanh nghiệp đối tác