Thông tin chung

Bộ môn Hệ thống Thông tin (HTTT) là một đơn vị thuộc Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông ra đời ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) trước đây (năm 1995) với đội ngũ gồm giảng viên có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Hiện nay, Bộ môn HTTT đảm nhận chức năng giảng dạy các học phần theo định hướng xử lý dữ liệu, phát hiện tri thức, phát triển các HTTT thuộc chương trình đào tạo đại học, sau đại học ngành Khoa học máy tính, Kĩ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Bộ môn cũng tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác trong nước và quốc tế. Các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn của Bộ môn đang là xu thế chuyển đổi số của thế giới như phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống hoạt động dựa trên Internet (Điện toán đám mây, Internet of Things, Blockchain, …). Bộ môn HTTT luôn luôn giữ vị trí dẫn đầu cộng đồng chuyên môn thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, và hợp tác nhằm đẩy mạnh chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu, và xây dựng tập thể vững mạnh có chiều sâu. Các cán bộ của Bộ môn đã đạt được các giải thưởng về nghiên cứu và ứng dụng danh giá. Trong đó tiêu biểu là giải thưởng Nhân tài đất Việt, Quả cầu vàng CNTT. Các cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ được sự hướng dẫn của Bộ môn HTTT đang là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, có tầm ảnh hưởng lớn tới xã hội, hoặc đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các Trường, các tổ chức trong và ngoài nước.