Học hàm, Học vị, Họ tên : PGS.TS Phạm Văn Hải
Số điện thoại : Skype: haivnu/ Zalo/ Vb:+84- 0823727555
Email : haipv@soict.hust.edu.vn
Website cá nhân : https://users.soict.hust.edu.vn/haipv/
Địa chỉ nơi làm việc : B1 - SOICT
Fax:
Giới thiệu

PGS.TS Phạm Văn Hải, chức danh Phó Giáo sư - giảng viên cao cấp Công nghệ thông tin, chuyên môn chuyên sâu trí tuệ nhân tạo ( ngành hẹp ứng dụng trí tuệ nhân tạo thực tiễn, tính toán mềm, Fuzzy, học máy và phân tích dữ liệu lớn) giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông – trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã công bố  30 công trình nghiên cứu khoa học trong index ISI / SCOPUS trong tổng số 100 các công trình khoa học của các tạp chí uy tín quốc tế, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước. Hiện là chuyên gia tư vấn cho các dự án hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy và phân tích dữ liệu lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. PGS.TS Hải cũng tham gia, chủ trì, phản biện các phiên hội thảo quốc tế và tạp chí quốc tế uy tín như: IEEE transaction, IEEE access, Soft computing, Neural computing and Neural computing applications.  Đồng thời, các vị trí chuyên gia, chuyên gia cao cấp các dự án quốc gia, quốc tế WB, MOC, FORMIS, Asian Foundation,..vv và các doanh nghiệp với các dự án - LAB liên kết doanh nghiệp.

Lĩnh vực nghiên cứu
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0)
 • Học máy
 • Tính toán mềm
 • Phân tích dữ liệu lớn
 • Ứng dụng hệ mờ, logics
 • Hệ thống thông minh lai; Tích hợp hệ thống
Các hướng nghiên cứu
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn
 • Học máy
 • Tính toán mềm
 • Big data
 • Hệ thống thông minh lai, hệ ngữ cảnh thông minh
 • Phân tích thiết kế, tích hợp hệ thống
 • Các ứng dụng thực tiễn Web-based, Điện thoại thông minh
Các dự án đã và đang thực hiện

Đang cập nhật ...

Các công trình NC đã công bố

Công bố 100 công trình nghiên cứu khoa học khác nhau trong nước, quốc tế, khoảng 30 công trình trong chỉ số ISI/ SCOPUS với một số công trình tiêu biểu dưới đây:

 • Hai Van Pham, Asadi, F.; Abut, N.; Kandilli, I., Hybrid Spiral STC-Hedge Algebras Model in Knowledge Reasonings for Robot Coverage Path Planning and Its Applications, Applied Sciences, 2019, 9(9), doi.org/10.3390/app9091909, ISI index, IF 2,6
 • Hai Van Pham and Philip Moore , Robot Coverage Path Planning under Uncertainty Using Knowledge Inference and Hedge Algebras, Machines, 2018, 6(4), 46, doi:10.3390/machines6040046, ISI index, IF 1,2
 • Hai Van Pham and Philip Moore. A Proposal for Information Systems Security Monitoring Based on Large Datasets. Int. J. Distributed Systems and Technologies (IJDST) , Volume 9 • Issue 2 • April-June 2018, ISI index, IF: 1,0
 • LH Son, PV Viet, Hai V. Pham, Picture Inference System: A New Fuzzy Inference System on Picture Fuzzy Set, Applied Intelligence, Vol. 46, pp. 652 – 669, 2017, ISI index, IF 2,0
 • Le Hoang Son, Hai Van Pham, A novel multiple fuzzy clustering method based on internal clustering validation measures with gradient descent, International Journal of Fuzzy Systems, 2017, 18 (5), 894-903, 2016, ISI index, IF 2.0
 • Philip T Moore & Hai V Pham (2015). Personalization and rule strategies in data-intensive intelligent context-aware systems, The Knowledge Engineering Review, Vol. 30:2, 140–156. Cambridge University Press, 2015, doi:10.1017/S0269888914000265, ISI index, IF: 2.0
 • A.M. Thomas*, P. Moore, C. Evans, H. Shah, M. Sharma, S. Mount, F. Xhafa, H.V. Pham, L. Barolli, A. Patel, A.J. Wilcox, C. Chapman and P. Chima. (2014). Smart care spaces: pervasive sensing technologies for at-home care. Int. J. Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 16, No. 4, pp. 268-282, Sep., 2014, ISI Index, IF 1.7
 • Hai V. Pham, Thang C., Cooper E. W. and Kamei K., Hybrid Kansei-SOM Model using Risk Management and Company Assessment for Stock Trading, Information Sciences, Elsevier, Vol. 256, pp. 8-24, January 2014, ISI index, IF: 4.8
 • Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., A Group Decision Support System Using Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment Strategies and Its Application, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.7(A), pp. 3659-3678, July 2011, ISI index, IF: 2.2
 • Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Cooper E. W. and Kamei K., A Proposal of Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.5(B), pp.2863-2880, May 2011, ISI Index, IF: 2.0
Các học phần tham gia giảng dạy
 • IT3160: Trí tuệ nhân tạo
 • IT3120: Phân tích thiết kế hệ thống
 • IT4341: Hệ trợ giúp quyết định / học sâu ứng dụng
 • Master: Hệ thống dựa tri thức
 • Master/ Bsc: Engineering: Tích hợp hệ thống
Các sản phẩm ứng dụng

Đang cập nhật ...

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

PhD Cù Kim Long:  Phân tích dữ liệu thông minh trong chính phủ điện tử

PhD Samson:  Deeplearning in Decission Support Systems

10 Msc in AI, IT, Data Science