Học hàm, Học vị, Họ tên : TS. Đỗ Bá Lâm
Số điện thoại : (+84) 24 38696124
Email :
Website cá nhân :
Địa chỉ nơi làm việc : P.702 B1
Fax:
Giới thiệu

Tiến sĩ Đỗ Bá Lâm đã nhận bằng Tiến sĩ về Khoa học máy tính tại Khoa Tin học, Trường Đại học Công nghệ Viên, Áo vào năm 2017. Các hướng nghiên cứu chính của anh bao gồm công nghệ chuỗi khối, web ngữ nghĩa, và tích hợp dữ liệu. Anh mong muốn xây dựng các hệ thống mới, sáng tạo để giải quyết các hạn chế trong các lĩnh vực như du lịch, chuỗi cung ứng, và giáo dục.

Lĩnh vực nghiên cứu
Các hướng nghiên cứu

1. Công nghệ chuỗi khối

2. Web ngữ nghĩa

3. Tích hợp dữ liệu

 

Các dự án đã và đang thực hiện

1. V-Chain: nền tảng phát triển và triển khai ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ Blockchain. VINIF - Mã số VINIF.2019.DA07

 

Các công trình NC đã công bố

Link: https://dblp.uni-trier.de/pers/hd/d/Do:Ba=Lam

Các học phần tham gia giảng dạy

1. Thạc sỹ

  • Tích hợp dữ liệu
  • Tích hợp và xử lý dữ liệu lớn

2. Đại học

  • Tích hợp dữ liệu
  • Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến
  • Cơ sở dữ liệu
Các sản phẩm ứng dụng
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn