Menu

about

   Bộ môn Hệ thống Thông tin (HTTT) là một đơn vị thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông ra đời ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa CNTT trước đây (năm 1995) với đội ngũ các thầy cô có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề.

  Bộ môn đảm nhận chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành Hệ thống thông tin của các loại hình đào tạo đại học,và sau đại học thuộc ngành CNTT. Bên cạnh đó, Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế. Các hoạt động của Bộ môn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ xử lý dữ liệu và tri thức (Data and Knowledge Engineering).

Đơn vị phối hợp