Menu
Đồ án tốt nghiệp
STT Tên đề tài Tên sinh viên CT đào tạo GV hướng dẫn GV phản biện Mô tả Source
1 Hệ thống quản lý bán trà thảo dược trực tuyến Nguyễn Huy Hùng Hệ kỹ sư ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương
2 Mạng xã hội chia sẻ thiết kế trang phục Phạm Gia Khánh Hệ kỹ sư PGS.TS Trần Đình Khang
3 Tìm hiểu và phát triển ứng dụng chỉnh sửa và chia sẻ ảnh trên Windows Phone Phạm Văn Ngọc Hệ cử nhân ThS. Ngô Văn Linh
4 Xây dựng hệ thông tra cứu thông tin và chuẩn đoán bệnh sốt xuất huyết. Trần Văn Ngọc Hệ cử nhân PGS.TS.Phạm Văn Hải
5 Xếp hạng thương hiệu dựa trên phân tích sắc thái văn bản Hoàng Thanh Tùng Hệ kỹ sư PGS.TS Trần Đình Khang
6 XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN Hoàng Quốc Việt Hệ kỹ sư PGS.TS Trần Đình Khang
7 Kiến trúc đa vòng DHT Chord trong tìm kiếm thiết bị IoT Hoàng Quốc Hồng Nhật Hệ kỹ sư TS. Nguyễn Bình Minh
8 Xây dựng phần mềm quản lý thu chi cá nhân Lê Công Thái Hệ kỹ sư ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương
9 Hệ thống tích hợp quản lý các IoT Platform Bùi Ngọc Luân Hệ kỹ sư TS. Nguyễn Bình Minh
10 PDGABPNN - mô hình dự đoán tiêu dùng tài nguyên trên các ứng dụng trong môi trường phân tán Trần Đức Nhuận Hệ kỹ sư TS. Nguyễn Bình Minh
11 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN Phạm Xuân Thịnh Hệ cử nhân TS. Vũ Tuyết Trinh
12 Xây dựng app ứng dụng mobile chia sẻ các vị trí xảy ra sự kiện Nguyễn Văn Cương Hệ kỹ sư ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương
13 WEB BÓNG ĐÁ SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ Đỗ Nguyệt Anh Hệ kỹ sư TS. Trần Việt Trung
14 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ GIẢM CÂN TRÊN DI ĐỘNG Nguyễn Khắc Hoàng Hệ cử nhân PGS.TS. Lê Thanh Hương
15 Xây dựng phần mềm điều khiển thiết bị thông minh trên điện thoại di động. Phạm Anh Vũ Hệ kỹ sư ThS.GVC. Nguyễn Hồng Phương
16 Xây dựng hệ thống quản lý công việc sinh viên Lê Tuấn Anh Hệ kỹ sư PGS.TS Trần Đình Khang
Trang 1 của 8
Liên kết website