Menu
Tin tức

Danh sách phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp

Đăng ký Giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Danh sách phân công GVHD Project 1 & đồ án 2

Cập nhật lịch hẹn gặp GVHD môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Thông tin về môn học đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Danh sách phân công giáo viên phản biện ở file đính kèm. <20140814_HD_KyHe2014_capnhat_20140815>

Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN kỳ hè năm 2013

Sinh viên chuẩn bị quyển + CD gồm chương trình + bản mềm đồ án theo quy định chung của Viện, Bộ môn tiến hành thu quyển vào ngày 15/8/2014 (Sáng: 9h00 : 11h30) tại văn phòng bộ môn B1-604 (gặp c. Giang).

Thông báo thời gian và thứ tự bảo vệ ĐATN CN K54

Cập nhật mới thứ tự bảo vệ ĐATN hệ kỹ sư K54

Danh sách phân công hội đồng & phản biện KS và CN CNTT K54

Kế hoạch nộp quyển ĐATN HTTT kỹ sư K54 & cử nhân K55

Kết quả đánh giá luận văn thạc sỹ BM HTTT

Thông báo lịch nộp bản đăng ký luận văn thạc sỹ

Trang 6 của 8
Liên kết website