Menu
Tin tức
Sinh viên chuẩn bị quyển + CD gồm chương trình + bản mềm đồ án theo quy định chung của Viện, Bộ môn tiến hành thu quyển vào ngày 15/8/2014 (Sáng: 9h00 : 11h30) tại văn phòng bộ môn B1-604 (gặp c. Giang).

Thông báo thời gian và thứ tự bảo vệ ĐATN CN K54

Cập nhật mới thứ tự bảo vệ ĐATN hệ kỹ sư K54

Danh sách phân công hội đồng & phản biện KS và CN CNTT K54

Kế hoạch nộp quyển ĐATN HTTT kỹ sư K54 & cử nhân K55

Kết quả đánh giá luận văn thạc sỹ BM HTTT

Thông báo lịch nộp bản đăng ký luận văn thạc sỹ

Lịch phân công hướng dẫn TTTN, ĐATN KS, ĐATN CNCN

Thông báo lịch phân công hướng dẫn đồ án 1, 2,3

Thông báo đăng ký nguyện vọng ĐATN lần 2

Thông báo lịch bảo vệ môn Đồ án xây dựng HTTT

Kế hoạch nộp quyển đồ án HTTT K52&53 đợt 2

Thông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 20132

Trang 6 của 7
Liên kết website