Menu
Tin tức
Thông báo danh sách phân công hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20151 như sau:
Thông báo đến các Học viên Cao học lịch nộp bản đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 31/10/2015 Bộ môn Hệ thống thông tin.
Danh sách phân công hướng dẫn Project 1, Project 2 Hệ kỹ sư tài năng như sau:
Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp :
Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Các công nghệ xây dựng HTTT ở file .

Danh sách phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp

Đăng ký Giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Danh sách phân công GVHD Project 1 & đồ án 2

Cập nhật lịch hẹn gặp GVHD môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Thông tin về môn học đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Danh sách phân công giáo viên phản biện ở file đính kèm. <20140814_HD_KyHe2014_capnhat_20140815>

Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN kỳ hè năm 2013

Trang 5 của 7
Liên kết website