Menu
Tin tức
Danh sách hội đồng bảo vệ tốt nghiệp và Danh sách phân công giáo viên phản biện học kỳ 20152
Hướng dẫn cách nộp đồ án tốt nghiệp cho sinh viên học kỳ 20152. Hiện tại hệ thống nộp đồ án online đã chính thức đi vào hoạt động, các bạn sinh viên có thể vào để nộp bài online. Có thể update bài làm trong thời hạn cho phép của hệ thống.
Thời gian đăng ký từ 19/01/2016 đến 21/01/2016
Đăng ký nguyện vọng đợt 2 (04/01/2016-07/01/2016)
Thông báo danh sách phân công hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20151 như sau:
Thông báo đến các Học viên Cao học lịch nộp bản đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 31/10/2015 Bộ môn Hệ thống thông tin.
Danh sách phân công hướng dẫn Project 1, Project 2 Hệ kỹ sư tài năng như sau:
Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp :
Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Các công nghệ xây dựng HTTT ở file .
Trang 5 của 8
Liên kết website