Menu
Tin tức
Đăng ký nguyện vọng bằng cách điền vào tài liệu theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn> Hạn đăng ký nguyện vọng : 04/09/2016
Bắt đầu từ 14h thứ 5 (25/8/2016) tại B1-603.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bộ môn gia hạn thời hạn nộp đồ án đến thứ 2, ngày 22/8/2016
Thời gian: 14:00-15:00, thứ 6, 19/8/2016 Địa điểm: B1-1002
Ngày 14/06/2016, tại các địa điểm tầng 5 nhà D9, Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) đã tổ chức buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp (ĐATN) cử nhân CNTT.
Ngày 07/06/2016, tại các địa điểm tầng 6 thư viện TQB, tầng 4, tầng 5 nhà D9, Bộ môn Hệ thống thông tin (HTTT) đã tổ chức buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp (ĐATN) kỹ sư HTTT cho các sinh viên chuyên ngành HTTT.
Danh sách hội đồng bảo vệ tốt nghiệp và Danh sách phân công giáo viên phản biện học kỳ 20152
Hướng dẫn cách nộp đồ án tốt nghiệp cho sinh viên học kỳ 20152. Hiện tại hệ thống nộp đồ án online đã chính thức đi vào hoạt động, các bạn sinh viên có thể vào để nộp bài online. Có thể update bài làm trong thời hạn cho phép của hệ thống.
Thời gian đăng ký từ 19/01/2016 đến 21/01/2016
Đăng ký nguyện vọng đợt 2 (04/01/2016-07/01/2016)
Trang 4 của 7
Liên kết website