Menu
Tin tức
Sinh viên đăng ký nguyện vọng theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn> Hạn đăng ký nguyện vọng : 14/01/2017
Thời gian: 8:30-11:00, SÁNG thứ 6, 23/12/2016 Địa điểm: B1-604
Thời gian: 14h30 thứ hai ngày 14/11/2016 Địa điểm: Phòng 803, tòa nhà B1, Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội
Đăng ký nguyện vọng bằng cách điền vào tài liệu theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn> Hạn đăng ký nguyện vọng : 04/09/2016
Bắt đầu từ 14h thứ 5 (25/8/2016) tại B1-603.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bộ môn gia hạn thời hạn nộp đồ án đến thứ 2, ngày 22/8/2016
Trang 3 của 7
Liên kết website