Menu
Tin tức
Thời gian: 14:00-16:30, CHIỀU thứ 6, 26/05/2017 8:00 -9:00, SÁNG thứ 2, 29/05/2017 Địa điểm: B1-604
Sinh viên đăng ký nguyện vọng theo đường dẫn sau:<Đăng ký giáo viên hướng dẫn> Hạn đăng ký nguyện vọng : 14/01/2017
Thời gian: 8:30-11:00, SÁNG thứ 6, 23/12/2016 Địa điểm: B1-604
Thời gian: 14h30 thứ hai ngày 14/11/2016 Địa điểm: Phòng 803, tòa nhà B1, Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội
Trang 3 của 7
Liên kết website