Menu
Tin tức
Thứ Năm ngày 20/6/2019 tại P.604B1
Hạn upload kết quả kiểm tra chéo 02/06/2019
Ngày 24 tháng 5 tại VP bộ môn 603 nhà B1.
Chiều THỨ SÁU (24/5/2019)
Thời gian: 9h sáng thứ 6 ngày 3 tháng 5 năm 2019 Địa điểm: phòng 803, nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Trang 2 của 8
Đơn vị phối hợp