Menu
Tin tức

Danh sách phân công giáo viên phản biện ở file đính kèm. <20140814_HD_KyHe2014_capnhat_20140815>

Thời gian & địa điểm bảo vệ ĐATN kỳ hè năm 2013

Sinh viên chuẩn bị quyển + CD gồm chương trình + bản mềm đồ án theo quy định chung của Viện, Bộ môn tiến hành thu quyển vào ngày 15/8/2014 (Sáng: 9h00 : 11h30) tại văn phòng bộ môn B1-604 (gặp c. Giang).

Thông báo thời gian và thứ tự bảo vệ ĐATN CN K54

Lịch chấm thực tập tốt nghiệp cao đẳng

Cập nhật mới thứ tự bảo vệ ĐATN hệ kỹ sư K54

Danh sách phân công hội đồng & phản biện KS và CN CNTT K54

Kế hoạch nộp quyển ĐATN HTTT kỹ sư K54 & cử nhân K55

Kết quả đánh giá luận văn thạc sỹ BM HTTT

Thông báo lịch nộp bản đăng ký luận văn thạc sỹ

Lịch phân công hướng dẫn TTTN, ĐATN KS, ĐATN CNCN

Thông báo lịch phân công hướng dẫn đồ án 1, 2,3

Thông báo đăng ký nguyện vọng ĐATN lần 2

Trang 7 của 8
Liên kết website