Menu
Thông báo

Thông báo lịch nộp bản đăng ký luận văn thạc sỹ

Lịch phân công hướng dẫn TTTN, ĐATN KS, ĐATN CNCN

Thông báo lịch phân công hướng dẫn đồ án 1, 2,3

Thông báo đăng ký nguyện vọng ĐATN lần 2

Thông báo lịch bảo vệ môn Đồ án xây dựng HTTT

Kế hoạch nộp quyển đồ án HTTT K52&53 đợt 2

Thông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 20132

Danh sách bổ sung ĐATN K52, K53

Phân công hướng dẫn ĐATN K52,53,54 kỳ 20131

Lịch thực hiện các môn đồ án

Thông tin hướng dẫn các môn đồ án

Danh sách hội đồng và phản biện HTTT K53

Thông báo địa điểm & thời gian bảo vệ ĐATN K53

Bộ môn đang tiến hành xếp lịch gặp các môn học Project 1, Project 2, Project3. Thông tin phân công và lịch gặp giáo viên hướng dẫn sẽ được cập nhật trên website của bộ môn (khoảng thứ 5).

Trang 6 của 7
Liên kết website