Menu
Thông báo
Đăng ký nguyện vọng đợt 2 (04/01/2016-07/01/2016)
Thông báo danh sách phân công hướng dẫn các loại đồ án học kỳ 20151 như sau:
Thông báo đến các Học viên Cao học lịch nộp bản đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 31/10/2015 Bộ môn Hệ thống thông tin.
Danh sách phân công hướng dẫn Project 1, Project 2 Hệ kỹ sư tài năng như sau:
Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp :
Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Các công nghệ xây dựng HTTT ở file .

Danh sách phân công GVHD Đồ án tốt nghiệp

Đăng ký Giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Danh sách phân công GVHD Project 1 & đồ án 2

Cập nhật lịch hẹn gặp GVHD môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Thông tin về môn học đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Trang 5 của 7
Liên kết website