Menu
Cán bộ cộng tác
STT Họ và tên Nơi công tác Email
1 TS.Tạ Tuấn Anh Trung tâm tin học – Viện KHCNVN ttanh@cic.vast.vn
2 GS.NGUT.Nguyễn Thanh Thủy Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội  
3 PGS.NGUT.Nguyễn Văn Ba      Đã về hưu  
4 ThS.GVC.Tô Văn Nam    Đã về hưu
Đơn vị phối hợp