Menu
Đề tài nghiên cứu
Cấp Trường
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Chú thích ngữ nghĩa cho dữ liệu ảnh và văn bản dựa trên mô hình xác suất. Trường Đại học Bách Khoa 2015 - 2015 Đã nghiệm thu ThS. Ngô Văn Linh Chi tiết
2 Xếp hạng kết quả truy vấn trong môi trường phân tán Trường Đại học Bách Khoa 2014 - 2014 Đã nghiệm thu TS. Vũ Tuyết Trinh Chi tiết
3 Xây dựng và triển khai hệ quản trị nội dung Website mở dành cho giảng viên Trường Đại học Bách Khoa 2009 - 2010 Đã nghiệm thu ThS. Nguyễn Hồng Phương Chi tiết
4 Các tiêu chuẩn thiết kế Website hỗ trợ người khiếm thị Việt Nam, áp dụng vào Website người khiếm thị Trường Đại học Bách Khoa 2009 - 2010 Đã nghiệm thu ThS. Ngô Tuấn Phong Chi tiết
5 Phân đoạn các thành phần trong văn bản: Ứng dụng vào hệ thống hỗ trợ đọc bảng điểm tự động Trường Đại học Bách Khoa 2012 - 2012 Đã nghiệm thu TS. Nguyễn Thị Oanh Chi tiết
Trang 3 của 3
Liên kết website