Menu
Đề tài nghiên cứu
Cấp Nhà nước
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Nghiên cứu và ứng dụng logic mô tả trong biểu diễn và xử lý thông tin NCCB cấp nhà nước 2006 - 2008 Đã nghiệm thu PGS.TS Trần Đình Khang Nguyễn Thị Kim Anh Chi tiết
2 Một số vấn đề về logic mô tả và ứng dụng NCCB cấp nhà nước 2004 - 2005 Đã nghiệm thu PGS.TS Trần Đình Khang Nguyễn Thanh Thủy Chi tiết
Đề tài Nafosted
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Các phương pháp suy diễn cho phân tích ngữ nghĩa ẩn trong dữ liệu lớn 2015 - 2017 Đang thực hiện TS. Thân Quang Khoát Nguyễn Thị Kim Anh Ngô Văn Linh Ngô Hồng Phương Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung Chi tiết
2 Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin Nhà nước 2010 - 2013 Đã nghiệm thu PGS.TS Trần Đình Khang Trần Đức Khánh Lê Thanh Hương Chi tiết
3 Trí tuệ tính toán, Các hệ thống thích nghi, tiến hoá và dựa trên tri thức Nhà nước 2009 - 2011 Đã nghiệm thu TS. Nguyễn Nhật Quang Chi tiết
Đề tài cấp Bộ
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Nghiên cứu một số phương pháp tóm tắt văn bản tự động trên máy tính áp dụng cho tiếng Việt Bộ giáo dục 2012 - 2014 Đã nghiệm thu PGS.TS Lê Thanh Hương Chi tiết
2 Xây dựng hệ thống thu thập và trích rút thông tin từ Internet Bộ giáo dục và đào tạo 2009 - 2010 Đã nghiệm thu PGS.TS Lê Thanh Hương Chi tiết
3 Cải thiện kết quả tìm kiếm dựa trên thông tin người dùng: kỹ thuật tìm kiếm và ứng dụng Bộ giáo dục 2008 - 2009 Đã nghiệm thu TS. Vũ Tuyết Trinh Chi tiết
Trang 2 của 3
Liên kết website