Menu
Đề tài nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Inferring the latent structures in big heterogeneous data AFOSR 2015 - 2017 Đang thực hiện TS. Thân Quang Khoát Ngô Văn Linh Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung Chi tiết
2 NLI4DB – Giao diện ngôn ngữ tự nhiên truy vấn CSDL và tự động sinh báo cáo Đại học VLIR – HUT 2006 - 2008 Đã nghiệm thu PGS.TS Lê Thanh Hương Chi tiết
Nghị định thư
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật xây dựng máy tìm kiếm theo lĩnh vực chuyên sâu 2011 - 2014 Đã nghiệm thu PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh Lê Thanh Hương Vũ Tuyết Trinh Nguyễn Thị Oanh Chi tiết
Cấp Thành Phố
STT Tên đề tài Cơ quan giao ĐT Thời gian Tình trạng Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Chi tiết
1 Hệ thống lưu trữ và kiểm soát tài liệu ứng dụng trong quản trị tri thức về khoa học công nghệ Thành phố Hà nội 2006 - 2008 Đã nghiệm thu PGS.TS Trần Đình Khang Vũ Tuyết Trinh Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Đỗ Đức Thành Hoàng Minh Thức Tạ Tuấn Anh Chi tiết
2 Neural Language Model for Vietnamese Texteses Samsung Vietnam Mobile R&D Center 2016 - 2016 Đang thực hiện TS. Nguyễn Kiêm Hiếu TS. Trần Việt Trung PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh PGS.TS Lê Thanh Hương Chi tiết
Trang 1 của 3
Liên kết website