Menu
Hợp Tác

 Bên cạnh việc duy trì  mối quan hệ gắn bó với các đơn vị khác trong trường ĐHBKHN , chúng tôi còn mở rộng hợp tác với các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu lớn trong và ngoài nước. Sự hợp tác đó được thể hiện thông qua việc mời và gửi các giáo viên tham gia vào các chương trình đào tạo, các Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sỹ, các Hội  đồng chấm tốt nghiệp đại học, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh giữa các bên cho đến hợp tác và chuyển giao công nghệ liên quan đến các kỹ thuật xử lý dữ liệu và tri thức, …..

Một số các cơ quan hợp tác trong và ngoài nước

Quan hệ  với các cơ quan trong nước

Các cơ quan nghiên cứu ứng dụng ngoài trường như:

-  Bộ Khoa học và Công nghệ

-  Viện Công nghệ Thông tin

- Đại học Quốc gia Hà Nội

-  Đại học Quốc gia TPHCM

-  Học viện Kỹ thuật Quân sự

-  Học viện Bưu chính Viễn thông

- Bộ Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin

-  Viện Tin học Pháp ngữ IFI

-  Sở Khoa học Công nghệ TP Hà Nội

Các công ty như IBM, Microsoft, Oracle, FPT, One, CMC... 

Quan hệ  với quốc tế

 -  Mỹ: Đại học tổng hợp Seattle,  Đại học tổng hợp Wisconsin, Đại học tổng hợp Houston Clear Lake

- Pháp: Học viên quốc gia bách khoa Grenoble (INGP), Đại học Nice, Đại học Bách Khoa Paris, Đại học Nancy, Học viện BCVT Pháp

- Canada: Đại học Montréal, UQAM,

- Nhật: Đại học Nagoya, JAIST

- Đức: Đại học Tổng hợp Dresden

- Bồ Đào Nha: Đại học Lisbon

- Indonesia: University of Indonesia

Đơn vị phối hợp