Menu
Cơ sở vật chất

   Với diện tích 90m2, phòng làm việc của Bộ môn được sử dụng là nơi làm việc của các giảng viên đồng thời phục vụ công tác thực hành, thực tập của sinh viên. Phòng làm việc được trang bị các thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.

   Hiện nay, Bộ môn được phân công quản lý thêm phòng thí nghiệm “Hệ thống thông tin và Truyền thông” thuộc chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV). Phòng thí nghiệm này phục vụ các nhu cầu thực hành các môn học chuyên ngành cho sinh viên chất lượng cao cũng như các sinh viên trongViện CNTT&TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người quản lý:

Phạm Thị Phương Giang

Từ khóa:

Laptop, wireless controller, access point

Mô tả thiết bị:

Hiện nay bộ môn được trang bị 25 máy tính, 5 laptop, các thiết bị mạng không dây (wireless controller, access point, thiết bị đầu cuối), máy in, máy chiếu, …  phục vụ công tác giảng dạy, các bài thực hành và thí nghiệm của các môn học.

 Thông số kỹ thuật:

Canon MF4100

Access point WAG200G Annex A

HP 2710dx

 

Các ghi chú khác

 

 

 

Đơn vị phối hợp