Menu
STT Tên sinh viên Lớp Học kỳ Nơi công tác Chức vụ
101 Lê Khắc Minh 20152
102 Nguyễn Việt Hùng 20152
103 Nguyễn Xuân Toàn 20152
104 Đặng Hưng Long 20152
105 Lê Công Hưng 20151
106 Nguyễn Ngọc Tú 20151
107 Chu Văn Định Công nghệ thông tin 2 K55 20142
108 Chu Mạnh Hùng Công nghệ thông tin 3 K55 20142
109 Phạm Lê Minh Công nghệ thông tin 2 K55 20142
110 Đoàn Thể Thao Công nghệ thông tin 3 K55 20142
111 Nguyễn Thế Thành 20142
112 Hoàng Thế Thái 20142
113 Bạch Hoàng Vinh 20142
114 Vũ Ngọc Bích CN-Công nghệ thông tin 2-K56 20142
115 Phạm Kỷ Cương CN-Công nghệ thông tin 1-K56 20142
116 Nguyễn Thái Sơn CN-Công nghệ thông tin 2-K56 20142
Trang 6 của 6
Liên kết website