Menu

Neural Language Model for Vietnamese Texteses

Thời gian : 2016 - 2016

Cơ quan giao đề tài : Samsung Vietnam Mobile R&D Center

Cấp độ đề tài : Cấp Thành Phố

Tình trạng : Đang thực hiện

Đơn vị thực hiện : Bộ môn Hệ thống thông tin

Chủ nhiệm đề tài : TS. Nguyễn Kiêm Hiếu

Người tham gia : TS. Trần Việt Trung PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh PGS.TS Lê Thanh Hương

Mô tả :

Liên kết website