Menu

Hệ thống lưu trữ và kiểm soát tài liệu ứng dụng trong quản trị tri thức về khoa học công nghệ

Thời gian : 2006 - 2008

Cơ quan giao đề tài : Thành phố Hà nội

Cấp độ đề tài : Cấp Thành Phố

Tình trạng : Đã nghiệm thu

Đơn vị thực hiện : Bộ môn Hệ thống thông tin

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Trần Đình Khang

Người tham gia : Vũ Tuyết Trinh Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Đỗ Đức Thành Hoàng Minh Thức Tạ Tuấn Anh

Mô tả :

Liên kết website