Menu

NLI4DB – Giao diện ngôn ngữ tự nhiên truy vấn CSDL và tự động sinh báo cáo

Thời gian : 2006 - 2008

Cơ quan giao đề tài : Đại học VLIR – HUT

Cấp độ đề tài : Hợp tác quốc tế

Tình trạng : Đã nghiệm thu

Đơn vị thực hiện : Bộ môn Hệ thống thông tin

Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Lê Thanh Hương

Người tham gia :

Mô tả :

Liên kết website